Section
Segment

Sjóðstreymisyfirlit

Handbært fé samstæðunnar í lok árs 2018 nam 116 m.USD, en þróunin sést á grafinu hér að neðan. Handbært fé frá rekstri hefur staðið undir fjárfestingum síðastliðinna ára og er það forsenda bættrar skuldastöðu fyrirtækisins. Að loknum framkvæmdum síðustu ára mun sjóðstreymi á næstu árum að mestu fara til lækkunar skulda.

Segment
Section
Segment
Segment

Fjárfestingarhreyfingar fyrirtækisins námu 151 m. USD, en einungis 23 m. USD voru vegna viðhaldsfjárfestinga tengdra aflstöðvum og flutningsmannvirkjum fyrirtækisins. Frjálst sjóðstreymi nam því 273 m. USD. Frjálst sjóðstreymi getur fyrirtækið til dæmis notað til að fara í nýjar fjárfestingar, sem námu um 127 m. USD, borga niður skuldir eða greiða eigendum arð.

Segment

Handbært fé frá rekstri hefur staðið undir fjárfestingum síðustu ára. Þá er átt við að þegar búið er að taka tillit til fjárfestinga hefur verið jákvæður afgangur af handbæru fé frá rekstri. Það er forsenda þess að Landsvirkjun hefur getað lækkað skuldir síðustu ár.

Section
Segment

Fylgiskjöl

Hér má sækja ársreikning 2018 á rafrænu formi. Skjölin innhalda annars vegar ársreikninginn í heild sinni í PDF-skjali og hins vegar helstu stærðir í Excel-skjali.